Felhívás templom-felújítási adakozásra

FELHÍVÁS TEMPLOM-FELÚJÍTÁSI ADAKOZÁSRA

Kedves Testvérünk!

Örvendetes lehetőséget készített el Isten a Biai Református Egyházközség számára. Ezen nyáron – 2019. június 17. és augusztus 31. között – felújíthatjuk 310 éves templomunk belsejét! A rendkívüli lehetőséget eredendően a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatási forrása biztosítja. 35 millió forintot pályázati pénzt nyertünk el erre a célra. Kicseréljük a bútorzatot, új aljzat, dobogók, padok és járólap-burkolatok lesznek beépítve, de terveink szerint megújulnak a templom nyílászárói és a teljes fűtésrendszer is.

A fenti 35 milliós összeg azonban csak a földszint és az orgonakarzat felújítására elég, a célunk azonban nem lehet más, mint a teljeskörű belső felújítás. Erre ösztönöz minket a Biatorbágy Önkormányzatától kapott 6 millió forintos támogatás is. Ez utóbbi összegből és a Gyülekezet nagylelkű adományaiból tervezzük a tornyoskarzat rendbehozatalát és a fűtésrendszer javítását. Összesen mintegy 3-4 millió forintot remélünk a gyülekezeti tagjaitól erre a célra, 2019. július 30-ig.

Kérjük, hogy anyagi lehetőségeihez mérten szíveskedjék támogatni ezt a missziós ügyet, amely sok nemzedékre szólóan biztosíthatja Isten megismerését és dicsőítését gyönyörű templomunk falai között!

Hogyan helyezzük el a céladományt?

A/ Készpénz.Az erre a célra a templomban és a református iskolában kihelyezett, megcímzett borítékban. Kérjük, a borítékra írják rá: „Templombelső-felújítás céladománya”, és dátumot is írjanak. (A borítékok leadhatók a vasárnapi istentiszteleteket követően a templomban, ill. személyesen dr. Kolláth Pál presbiternél.)

B/ Csekkes befizetés. Hasonlóan az előzőhöz, a templomban és a református iskolában csekkek is el lesznek helyezve. Ezen is tüntessük fel a szándékot: „Templombelső-felújítás céladománya” + dátum.

C/ Banki átutalás. A Biai Református Egyházközség számlaszáma: 10403208-50526575-89871008.  A megjegyzés rovatban szerepeljen: „Templom belső felújítás céladomány”.

A céladományokkal kapcsolatos kérdésekben dr. Kolláth Pál presbiter nyújt segítséget. E-mail: pali_kollath@hotmail.com  Tel: 06 30 181 8478

 

FELHÍVÁS FIZIKAI SEGÍTSÉG FELAJÁNLÁSÁRA

A padok, a dobogók és az aljzat bontásával, a sitt elszállításával kezdődnek a bontási munkálatok, amelyet saját ráfordításunkból kell megoldani.

A bontási munkálatok június 17-től június 24-igtartanak, ezen időszakra (akár csak 1-1 napra vagy pár órára) fogadjuk azok jelentkezését, akik fizikai munkával hozzá tudnak járulni a felújításhoz. A szükséges munkaeszközöket lehetőleg mindenki hozza magával (lapát, csákány, talicska, védőruha).

Jelentkezni Székely Tibor presbiternél lehet. E-mail: tibor.szekely@gmail.comTel: 0620 495 1792.

Köszönettel:

A Gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma, Biatorbágy, 2019. május 12.