Gyülekezetünket református hitelveinknek megfelelően a lelkipásztor elnöklete alatt működő presbitérium vezeti, melynek tagjait a gyülekezett hat éves szolgálati időre választja. Közülük egy, a gondnok, akit szintén a gyülekezet választ, a lelkésszel együtt alkotja a presbitérium elnökségét. A presbitérium tagjai általában havi rendszerességgel üléseznek, ahol a gyülekezet lelki és anyagi természetű ügyeit tárgyalják. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében különféle munkacsoportokba szerveződve végzik szolgálatukat. A Biai Református Egyházközség jelenlegi presbitereinek névsora:

Molnár Sándor (lelkész)
Barta István
Bécsi Dezső
Bíró Alpár Lehel
Bíró Gyula (gondnok)
Joó István
Kemény József
Kemény Péter
Kolláth Pál dr.
Lévai László
Nagy Péter
Novák László
Stierbach Imre