A BIAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TISZTSÉGVISELŐI (2024–2029)

Gyülekezetünket református hitelveinknek megfelelően a lelkipásztor elnöklete alatt működő presbitérium vezeti, melynek tagjait a gyülekezet hat éves szolgálati időre választja. Közülük egy, a főgondnok, akit szintén a gyülekezet választ, a lelkésszel együtt alkotja a presbitérium elnökségét. A főgondnok munkáját segíti, szükség esetén helyettesíti, a presbitérium által választott két gondnok. A presbitérium tagjai általában havi rendszerességgel üléseznek, ahol a gyülekezet lelki és anyagi természetű ügyeit tárgyalják. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében különféle bizottságokba szerveződve végzik szolgálatukat.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ELNÖKSÉGE

Molnár Sándor lelkipásztor
Barta István főgondnok

GONDNOKOK

Mohácsy István
Novák László

PRESBITEREK

Joó István
Kemény József
Kemény Péter
dr. Leveles-Barta Tímea
Nagy Péter
Nánási-Kézdy Tamás
Pintér János

PÓTPRESBITEREK

Bíró Alpár
Boross Attila
Szabó Mónika

BIZOTTSÁGOK

Missziói és Információs Bizottság

Diakóniai és Közösségi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Iskola-óvodai Bizottság

MEGBÍZOTTAK

Nagy Péter

Mohácsy István

dr. Leveles-Barta Tímea

Novák László

Nánási-Kézdy Tamás