Gyülekezetünket református hitelveinknek megfelelően a lelkipásztor elnöklete alatt működő presbitérium vezeti, melynek tagjait a gyülekezett hat éves szolgálati időre választja. Közülük egy, a gondnok, akit szintén a gyülekezet választ, a lelkésszel együtt alkotja a presbitérium elnökségét. A presbitérium tagjai általában havi rendszerességgel üléseznek, ahol a gyülekezet lelki és anyagi természetű ügyeit tárgyalják. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében különféle munkacsoportokba szerveződve végzik szolgálatukat. A Biai Református Egyházközség jelenlegi presbitereinek névsora:

Molnár Sándor (lelkész)
Barta István
Bécsi Dezső
Bíró Alpár Lehel
Bíró Gyula (gondnok)
Bognár István
Joó István
Kemény József
Kemény Péter
Kolláth Pál dr.
Lévai László
Nagy Péter
Nagy Zsolt
Novák László
Stierbach Imre
Székely Tibor