Kedves Testvérek!

 

A Gyülekezeti ház Iratterjesztésén számos  gyermek és felnőtt áhitatos könyv megvásárolható.

A szerzők az év 365 napjára szolgálnak lelki elemózsiával, naponkénti használatra, az év minden napjára.

 

Ajánlás:

Carl Eichhorn – Isten műhelyében c. könyve (2800 Ft)

image.png

Áhítatos könyv minden napra egy egy Bibliából vett idézettel, hozzá tartozó magyarázattal. A szerző, Dr. Carl Eichhorn, egy német evangéliumi mozgalom igehirdetője volt. Könyvében mintegy negyven éves szolgálatának tapasztalatait és a Biblia nagy igazságait tárja az olvasó elé.

Carl Eichhorn szívügyének tekintette, hogy a Biblia tanítását ne csak azok felé közvetítse, akik között életében szolgált, hanem hogy a következő Krisztusban hívő nemzedék is olyan bibliahű eligazítást kaphasson, amely segítséget jelent életük legsúlyosabb problémái és terhei közepette. Fontos fogalmakat több napon át is magyaráz, megvilágítva azokat a Bibliából vett példákkal, így pl. a bűnös ember megigazulását a szent Isten előtt. Fontos, hogy a napi vezérigéket és a kapcsolódó igehelyeket a Bibliából – azok összefüggésében – olvassuk el.
Idézünk az október 29-re szóló áhítatból: „Aki az Igét nem kíváncsiságból, nem kritikusan, nem megszokott kötelességteljesítésből, hanem azt mintegy éhezve olvassa, felismeri abban a Megváltót. Az ilyen olvasó áldást nyer és közelebb jut Hozzá. … Az Ige tükrében az Úr dicsőségét szemléljük, és ugyanarra a képre formáltatunk át dicsőségről dicsőségre (2Kor 3,18). Így közvetíthet ez a könyv sok örömöt, áldást és segítséget a hit megéléséhez minden olvasónak.”

 

Billy Graham – Szemeimet a hegyekre emelem (3500 Ft)

image.png

Napi áhítatos könyv.

Több mint ötven év igehirdetői tapasztalata és a szerző sziklaszilárd hite tükröződik a világszerte ismert evangelista, Billy Graham (1918–2018) mára klasszikussá vált áhítatos könyvében. A 366 elmélkedés segít az olvasónak, hogy a Szentírás mellett elcsendesedve a figyelmét naponta Istenre, a hegyek és völgyek teremtőjére irányítsa, akitől az egyedüli és biztos segítség jön.

 

C.H. Spurgeon – Isten ígéreteinek tárháza (1500 Ft)

Ez a könyv az év minden napjára ad útmutatást, biztatást.

1834–1892-ig élt a prédikátorok fejedelme. Charles Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát.
Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívták meg.
Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes „Metropolitan Tabernacle” imaházat, ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a Szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztények között az egész világon ismerik és szeretik.

 

Áldás, békesség.

Gyülekezeti Iratterjesztés

(Megvásárolható, ajándéknak sem utolsó hitépítő/keresztyén tartalmú könyvek sokasága várja a felnőtt és gyermek érdeklődőket a vasárnap délelőttönkénti istentisztelet után. A kínálat frissül(t) is. Keressétek bizalommal a szolgálat felelősét, Forgács Juditot, keressétek fel Iratterejesztésünket!)