BIBLIAÓRA

A bibliaóra a református gyülekezetekben az istentisztelet mellett a legalapvetőbb közösségi alkalom, amely által felüdülhetünk Jézus és egymás közelében. Ezt legjobban maga Jézus Krisztus foglalta össze: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20) 

Nálunk csütörtök esténként, a nyári időszámítás idején 19, a téli időszámítás idején 18 órakor tartják meg a bibliaórát a lelkész vezetésével. Itt van lehetőség arra, hogy a hívő vagy az Istent kereső ember másokkal együtt elmélyülten, de minden erőlködés nélkül tanulmányozhassa a Szentírást, az evangéliumot, ami nélkül nem fejlődhet ki az üdvözítő keresztyén hit, vagy ami nélkül sorvadhat a már meglévő hitéletünk. A közös igetanulmányozás általában úgy történik, hogy elhangzik egy történet vagy tanító, illetve magasztaló részlet a Bibliából, a lelkipásztor bevezetőt mond, majd bárki hozzászólhat. „Visszhangozhatunk” az elhangzott igére, föltehetjük azzal kapcsolatos kérdéseinket, elmondhatjuk Isten-tapasztalatainkat de akár nehézségeinket is. A beszélgetés után aki akar, hangosan is imádkozhat a kötetlen, közös imádságban. A kisebb létszám lehetővé teszi, elmélyíti azt a testvéri kapcsolatot, ami átformálja egész életünket és építi az egyházat. Már Dávid király is ismerte ezt: „A szentekben (= azaz az Isten népéhez tartozókban), akik e földön vannak, (…) van minden gyönyörűségem.” (Zsoltár 16:3) 

Fontolgatod, hogy meglátogasd a gyülekezet bibliaóráját, de még nem döntöttél? Tudjad, hogy lépten-nyomon kiderül a Szentírásból: nincs magánkeresztyénség. „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róma 10:17). Egy pillanatfelvétel az őskeresztyénekről ugyanerről tanúskodik: „Mindazok, akik hittek, együtt voltak…” (Apcsel 2:44).