Gyülekezetünkben elhangzott igehirdetések - 2020.

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2020-12-31 Akik Istent szeretik… Róm 8,28 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-27 Jézus bemutatása Lk 2,30-31 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-26 Isten ígéretei Jézus Krisztus születésében lettek valóságossá Jn 1,14 Filotás Bálint Máté MP3 VIDEO
2020-12-25 Meggazdagító szegénység 2Kor 8,9 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-24 Dicsőség a mennyben, békesség a földön Lk 2,13-14 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-20 Ne vessétek el bizodalmatokat és reménységeteket! Zsid 12,12-17 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-13 Mária adventje Lk 1,39-45 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-12-06 Az új kezdet Mk 1,1-11 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-11-29 Vágyakozás – várakozás – készülés Zsolt 101,1-2 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-11-22 Isten emberszeretete Tit 3,1-7 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-11-15 A hit versenypályáján Fil 3,15-17 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-11-08 Dávid népszámlálása 2Sám 24,11-19.25 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-11-01 Isten irgalmassága Róm 12,1-2 Oszlács Endre MP3 VIDEO
2020-10-25 Isten szolgái 2Kor 6,1-10 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-10-25 Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket – Iskolai fogadalomtétel Mk 10,13-16 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-10-18 Diadalmenet 2Kor 2,12-17 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-10-11 Ámde Krisztus feltámadt! 1Kor 15,12-28 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-09-27 Dávid a király 2Sám 5,1-7 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-09-13 Hű az Isten 1Kor 1,9 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-10-04 Dávid hálaimája 2Sám 7,18-29 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-09-20 Isten sáfárai 1Kor 4,1-2.6-13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-09-06 Ébredj fel, aki alszol! Róm 13,11-17 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-08-30 Az Úr azt nézi, ami a szívben van 1Sám 16,1-13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-08-23 Szabadulás a nyomorúságból 1Sám 7,13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-08-16 Isten országa örömet hoz Mt 13, 44-46 Czentár Simon MP3 VIDEO
2020-08-09 Mit Látsz? Jn 1,14 Sípos Árpád MP3 VIDEO
2020-08-02 Szövetségmegújítás 2Móz 34,1-10 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-07-26 Hiteles keresztyénség Mt 23,13-17.23-32 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-07-19 A gonosz szőlőművesek Mt 21,33-46 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-07-12 Mire elég az Úr hatalma? 2Móz 14,13-14 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-07-05 Hányszor kell megbocsátani? Mt 18,21-22 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-06-28 „Vagyok, aki vagyok” 2Móz 3,14-15 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-06-21 „Az Úr csodásan működik” 1Móz 45,1-13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-06-14 „Megáll az Istennek igéje” 1Móz 41,25-40 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-06-07 Gyógyulás a templomban Mt 12,9-21 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-06-01 Éljetek a Lélek szerint! Gal 5,16-25 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-05-31 Új Pünkösd? ApCsel 2,37-47 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-05-24 „Legyen a te hited szerint!” Mt 8,13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-05-17 „Így imádkozzatok!” Mt 6,9-15 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-05-10 Út a boldogság felé Mt 5,1-12 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-05-03 Az anyai szeretet 1Móz 2,4-7.18-24.3,20 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-26 „Teljetek meg Lélekkel!” Ef 5,18-20 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-19 Káléb hite Józs 15,13-14 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-13 „Nekem az élet Krisztus” Fil 1,20-24 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-12 „Békesség néktek!” Jn 20,19-23 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-10 Nagypénteki hit Lk 23,32-43 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-04-05 A békességre vezető út Lk 19,41-44 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-03-29 „Az Úr az én pásztorom” Zsolt 23 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-03-15 A gazdag és Lázár Lk 16,19-20 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-03-08 Elfeledve? De mégsem! 1Móz 40,23. Zsid 13,5 Korompayné Szenczy Gabriella MP3 VIDEO
2020-03-01 A tanítványok boldogsága Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-02-23 Bízhatunk-e Jézusban? Lk 9,28-36 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-02-16 Laodicea – a langymeleg gyülekezet Jel 3,14-22 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-02-09 Filadelfia – a hűséges gyülekezet Jel 3,7-13 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-02-02 Szárdisz – a haldokló gyülekezet Jel 3,1-6 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-26 Thiatira – a tévelygések veszélyében élő gyülekezet Jel 2,18-29 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-19 Pergámon – a mártír gyülekezet Jel 2,12-17 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-12 Aliansz imahét – A hazaérkezés Jel 21,1-4 Korompayné Szenczy Gabriella MP3 VIDEO
2020-01-12 Szmirna – a szenvedő gyülekezet Jel 2,8-11 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-07 Aliansz imahét – A szakadék széléről a pásztor karjaiba: egy elveszett bárány megmenekül Lk 15,1-7 Bolyki András MP3 VIDEO
2020-01-06 Aliansz imahét – Börtönből a mennybe: egy apostolnak „honvágya” van Fil 1,21-24 Tankóné Bíró Mónika MP3 VIDEO
2020-01-05 Aliansz imahét – A disznóóltól az atyai házig Lk 15,11-24 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-05 Efézus – a kihűlt szívű gyülekezet Jel 2,1-7 Molnár Sándor MP3 VIDEO
2020-01-01 Uralkodik az Úr Jel 4,1 Molnár Sándor MP3 VIDEO