A felnőtt istentisztelettel párhuzamosan a gyermekek számára is tartunk igei alkalmat, a vasárnapi gyermektanítók, csoportonként 4–6 szolgáló, a gyermekek korosztályi sajátosságait figyelembe véve foglalkoznak a gyerekekkel a gyülekezeti ház ovis, alsó és felső tagozatos csoportszobáiban.
Alkalmainkon énekelünk, imádkozunk, érdekes történeteket, aranymondásokat tanulunk, s van, hogy nemcsak megbeszéljük, de el is játsszuk, vagy épp papírból kivágjuk azokat. Előtte pedig közösen részt veszünk az istentisztelet elején a templomban, és igeolvasás és imádság után a gyermekek átmennek a gyülekezeti házba.
Célunk, hogy a gyülekezetbe járó gyermekeket tanítsuk a Biblia alapvető igazságaira, és vezessük élő keresztyén hitre az Örömhír számukra érthető tolmácsolásával. Mindeközben ovisokkal és elsősökkel, második-harmadik-negyedikbe járókkal, és ötödikesnél idősebbekkel formálunk egy-egy összeszokott kis csapatot.
Minden új gyerkőcöt és a REFI tanulóit is szeretettel látjuk!