FÉRFIKÖR

Hálás a szívünk azért, hogy – a heti bibliaóra, valamint az ifjúság, a házaspárok, a kismamák, általában a nők rétegalkalmai mellett – külön a férfiaknak is van összejöveteli lehetőségük a gyülekezetben. (Nyár kivételével minden hónap harmadik keddjén 19 órai kezdettel.) Ez természetesen nem azért van, hogy innen kirekesszék a nőket. Ugyanakkor Isten két nemet teremtett, és csak Isten szerinti férfi, illetve Isten szerinti nő tudja boldogítóan kiegészíteni egymást. Jó tehát, ha a férjek, családapák külön is végiggondolhatják, mi a rendeltetésük férfiként, milyen helyzetekben, nehézségekben és kísértésekben kell helytállniuk otthon és a világban. És ez még csak a házastársi és a szülői viszonylat. Az, hogy valaki férfi, nem csak erre vonatkozik, hanem mindarra a talentumra és lehetőségre, szolgálati területre, amit férfiként kap az ember és ami egy keresztyén férfiban teljesedik ki, akár házas, akár egyedülálló. 

A férfikört rendszerint a lelkipásztor tartja. Van, hogy férfi mivoltunkhoz kapcsolódó egyes életterület a bevezető témája, van, hogy fontos világjelenségek (pl. a fogyasztói társadalom, vallások keveredése), legtöbbször azonban közvetlenül bibliai történeten, bibliai hősökön keresztül jutnak hozzá a résztvevők olyan üzenetekhez, amelyek erősítik őket az istenkapcsolatban és indítanak arra, hogy férfiként megszentelt, áldott életet élhessenek, feltápászkodhassanak kisebb-nagyobb eleséseikből. Pál apostolon keresztül maga az Úr beszél így a megszentelődés követelményéről Timóteusnak: „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.” (1Tim2:8) A férfikörön izgalmas beszélgetések alakulnak ki, ami gyakran a kötött program után is folytatódik. Az alkalom feszélyezetlen légköre, meghittsége miatt gyakran látogatják olyan, hitre még nem jutott, ám hit iránt érdeklődő férfiak is, akik számára aztán ez válik olyan „kapuvá”, ahonnan beléphetnek a gyülekezet más színtereire, rátalálhatnak Jézus Krisztusra.

A Férfikör felelősei: Molnár Sándor lelkész, Kolláth Pál presbiter