SOLA GRATIA FELNŐTTKÓRUS

„Énekeljetek az Úrnak!”
Énekkarunk 20–24 fős, négyszólamú vegyes kar, akik heti rendszerességgel, péntek este 18.30 és 20.30 óra között próbálunk. Célunk: Isten dicsőítése gyülekezetünk ünnepi alkalmain, és egy-egy vendégszolgálat városunk bizonyos eseményein, vagy egyéb helyeken. Feladatunknak tekintjük a gyülekezeti éneklés általános segítését is – mostanában elsősorban az új, Dunamelléki énekeskönyv dallamainak tanításával.
Az énekkart Nagyné Győrfy Ildikó vezeti, próbáinkat a gyülekezeti házban tartjuk.