Amit Isten megtisztított, az valóban tiszta

Igehirdető:

Molnár Sándor

Lekció:

ApCsel 10,1-16

Alapige:

ApCsel 10,17-29,34-36