Gyülekezetünket református hitelveinknek megfelelően a lelkipásztor elnöklete alatt működő presbitérium vezeti, melynek tagjait a gyülekezett hat éves szolgálati időre választja. Közülük egy, a gondnok, akit szintén a gyülekezet választ, a lelkésszel együtt alkotja a presbitérium elnökségét. A presbitérium tagjai általában havi rendszerességgel üléseznek, ahol a gyülekezet lelki és anyagi természetű ügyeit tárgyalják. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében különféle munkacsoportokba szerveződve végzik szolgálatukat. A Biai Református Egyházközség jelenlegi presbitereinek névsora:

Molnár Sándor (lelkész)
Bíró Gyula (gondnok)
Bíró Alpár Lehel
Bognár István
Joó István
Kemény József
Kemény Péter
Kolláth Pál dr.
Mányoki Krisztián
Marton József
Nagy Péter
Novák László
Székely Tibor
Pintér János

                                                       * * *
                                            Beosztott lelkész: Virág Balázs