Bejárós gyülekezeti tábor 2017 Tanitások

Légy példája a hivőknek-

 

-a beszédben: Zsolt 103, 1-13 Mk 2,1-12

-a magaviseletben: 1Tim 4,12

-a szeretetben: 1Tim 4,12

-a hitben: 1Tim 4,12

-a tisztaságban: 1Tim 4,12

„A szél arra fúj amerre akar” Végh Tamás előadása (Ifjúsági csendes nap 2017)

Rövidfilm az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonról

Kedves Testvérek!

Örömmel osztunk meg veletek egy filmet, amelyet a nagydobronyi leányotthonról, az Irgalmas Szamaritárius Gyermekotthonról készített az Önkormányzati TV stábja.

Ez az a egyik intézmény, amelyet gyülekezetünk immár két éve támogat pénzügyi formában és imádsággal is.  Csak azt lehet hozzátenni a nagyszerűen elkészített filmhez: a megszólaltattak minden túlzás nélkül nyilatkoznak.  Sok más odaadó szolgáló mellett, Katkó Laci bácsi, az Igazgató Úr rendkívüli találékonysága, szervezőkészsége és elsősorban hívő szeretetteljes szolgálata teszi ezt az otthont igazi otthonná sok lány számára.  Az őszi adományunkon téli ruhát vásároltak a lányoknak.

Az otthon Ukrajna szerte is híres és sokan szeretnék lemásolni, sajnos nem sok sikerrel.  Azt gondolom, hogy  csak hívő emberek képesek a Jó Isten által egy ilyen teljesítményre.

A rövidfilm megtekinthető a következő hivatkozáson:
http://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2016_november_16/

Jézussal, vagy nélküle?

Igehirdető:

Molnár Sándor

Lekció: Jn 6,48-54; 60-65

48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. 50De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: 51Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” 52A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: „Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?” 53Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. 54Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon….. 60Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” 61Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? 62Hát ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? 63A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet. 64De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek.” Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. 65És így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.”

Alapige: Jn 6,66-71

66Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. 67Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok menni?” 68Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 69És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” 70Jézus így válaszolt nekik: „Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög.” 71Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a tizenkettő közül.